HU & HUS / Opinion

Studentkårens svåra beslut

OPINIONSTEXT av Heidi Enbacka

Många av nuvarande universitetsstuderande är födda under slutet av 1980-talet eller under 90-talet. Man kallar denna generation i Finland för ”lamans barn”. De besparingar som gjordes under recessionen påverkade familjers situationer och speglades speciellt i barnen, vars mentala och fysiska hälsa man fått betala för i åratal efter besparingarna. Nu lever lamans barn i herrens år 2015 då den femte ekonomiska krisen under Finlands självständighet pågått i sex år. Nu när dessa lamans barn skulle vara i god arbetsförålder.

Jag kan för egen del säga, att jag under hela min grundskoletid fick höra om hur dåligt Finland hade haft det under recessionen. Den ekonomiska lågkonjunkturen formulerades nästan som ett slags krig som man skulle bli påmind om, något vi måste vara tacksamma för att våra föräldrar stått ut med och kämpat vidare från. Nu under min tid i högskoleutbildningens rör har jag blivit tilltalad att det kommer att vara svårt för mig att hitta jobb. Arbetsmarknadens strukturer förändras och speciellt med den ihållande ekonomiska krisen är läget kritiskt i Finland, där arbetslösheten nu ökar med 15 procent per år. Många av de i min ålder flyttar utomlands eftersom det inte verkar finnas hopp för en högskoleutbildad, motiverad och flitig ung människa.

Nuvarande samhällsskeenden liknar mycket det som hände under 90-talet. Att Sipilä håller tal på tv likt Esko Aho gjorde på 90-talet och att allt fler demonstrationer och strejker äger rum tyder på att läget är kritiskt och samhällsklimatet är inflammerat. Människor kräver, mer än någonsin, en förändring. Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) har också deltagit i och ordnat flera demonstrationer och protester. Studentkårens styrelse gör också ett otroligt viktigt arbete genom studerandes intressebevakning. Det är kanske ett för gemene studerande osynligt arbete, men de träffar politiker och andra ombudsmän, gör uttalanden och samarbetar med Finlands studentkårers förbund (FSF) för att studerande i Finland ska ha en bra och även bättre ställning i framtiden. Den uppgiften är inte lätt under besparingarnas högsäsong.

Samhällets ekonomiska utmaningar syns också i studentkåren. Den fond som kårens verksamhet till största delen finansieras av växer inte i önskvärd takt. Förutom fonden har studentkåren en annan inkomstkälla: studentkårsavgifterna. Inkomsterna växer inte i samma takt som utkomsterna, speciellt med tanken på att ett allt färre antal nya studerande börjar vid universitetet.

Av studentkårsavgiften du betalar varje höst går cirka hälften till Studenthälsan och andra hälften till studentkårens verksamhet. Studenthälsans framtid är oviss, eftersom en stor del av den statliga finansieringen dragits in och hur mycket den kommer att minska framöver är ännu osäkert. Den andra delen ger dig studiekortets förmåner: studierabatt på HRT:s resor, maten vid Unicafé och motionspriserna vid Unisport. Dessutom har du möjlighet att får rättshjälp och får Studentbladet i din postlåda. Dessa förmåner har studentkåren förhandlat fram. Studentkårens representanter har aktivt påverkat även studiestödet och andra strukturer, ibland med större och ibland med mindre framgång. Studentkåren kan nästan ses som ett fackförbund för studerande. Vad händer om studerandes intressebevakning i framtiden inte är på minst samma nivå?

I studentkårens delegation där jag sitter har vi nu ett val att göra: ska vi dra ner på studentkårens verksamhet och på det sättet spara, eller ska vi ”beskatta” kårens medlemmar med några euro mera för att upprätthålla minst samma standard som vi har nu. Eller kanske vi kunde göra som politikerna på statliga nivån borde göra: hitta innovativa inkomstkällor. Vad kunde dessa vara?

Heidi Enbacka, magisterstuderande vid HU och StudOrgs representant i HUS delegation

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s