HU & HUS / StudOrg

StudOrgs roll i universitetets förändringsprogram

Kära föreningsmedlemmar,

Som ni säkert vet, har regeringen beslutat att skära ner hårt i så gott som alla samhälleliga institutioner. Även utbildningssektorn drabbas av sparåtgärderna. Helsingfors universitet, som vi också hör till, kommer att ha mindre pengar till sitt förfogande än förut. Det är ännu oklart hur mycket av den statliga finansieringen kommer att minska, men universitets ledning har redan reagerat och informerat om en mindre budget och omfattande samarbetsförhandlingar. Situationen kommer att ändra mycket under de kommande veckorna. Ni kan följa med utvecklingen på Flamma.

Inom universitet pågår också andra förändringar. Det så kallade Stora hjulet rullar på med målsättningen att i och med reformen frångå flera olika huvudämnen och ansökningsmål till förmån för mer omfattande, till och med fakultetsöverskridande kandidatprogram. Det betyder att strukturen på kandidat- och magisterprogrammen ändrar. Det råder stora oklarheter i vad som kommer att ske i praktiken. StudOrgs styrelse träffar högskolans ledning regelbundet, och följer med utvecklingen. Mera information om Stora hjulet hittar ni på Flamma (svenska versionen bristfällig).

Hur bevakar StudOrg sina medlemmars intressen i dessa reformer?
Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) för fram studenternas talan till beslutsfattarna på riksnivå. HUS representanter träffar riksdagsledamöter och andra beslutsfattare regelbundet.  Eftersom StudOrg är en förening som ligger under HUS, bevakar HUS även StudOrgares intressen. HUS är betydligt mycket större än vår förening och omfattar alla studenter på Helsingfors universitet. Därmed är HUS avsevärt mer inflytelserikt och har bättre möjligheter än StudOrg att intressebevaka ärenden som gäller oss alla på universitetet (27 000 medlemmar kontra 500 medlemmar).

StudOrgs huvudsakliga intressebevakningsområde är vad som sker inom Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Som sagt träffar StudOrgs styrelse högskolans ledning regelbundet och diskuterar aktuella frågor som berör både studenter och personal vid Soc&kom. StudOrg kan också ta ställning till hur HUS bevakar våra intressen. Ifall du, som medlem av StudOrg, önskar att styrelsen ska föra fram ett ärende till HUS, kan du alltid kontakta StudOrgs ordförande eller en styrelsemedlem. Varje föreningsmedlem har rätten att närvara på styrelsens möten och föra fram sin sak. Kom dock ihåg att meddela styrelsen på förhand. Ifall du vill se en förändring i föreningen, kom med!

StudOrgs styrelse uppmanar sina medlemmar att aktivt ta del i samhällsdebatten. Om en fråga är viktig för dig, har du all rätt att stå för din sak. Kom ihåg att respektera även avvikande åsikter i god debattanda. Om du har frågor angående aktuella frågorna, ryck en styrelsemedlem i ärmen!

Å StudOrgs styrelses vägnar,

Oskari Bäck, ordförande

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s