StudOrg

Mer samarbete och bättre informationsflöde i StudOrg

På höstmötet 24.11 valde StudOrg  ny styrelse, funktionärer och klubbade igenom verksamhetsplanen och budgeten för 2016. Med ledning av ordförande för 2016 ska styrelsen bland annat satsa på samarbete med både internationella och finska studerande och föreningar.

Redaktionen är sällan så fylld av studenter som på höstmötet tisdagen den 24 november. Ett femtiotal föreningsmedlemmar samlades till det årliga höstmötet där man tillsammans granskade och godkände verksamhetsplanen och budgeten för nästa år samt hörde vad kandidaterna för styrelse- och funktionärsposter i föreningen hade att säga. På de poster som hade fler än en kandidat verkställdes en demokratisk omröstning.

Ändringar i verksamhetsplanen

Förslag till nya projekt i föreningen är bland annat att satsa på kultur- och idrottsverksamhet, utveckla informationsflödet gällande högskolepolitik och att utveckla StudOrgs utskottsverksamhet samt internationell verksamhet och samarbete. Föreningen ska också utveckla kontakten till studentrepresentanter inom högskolans organ exempelvis genom ett utbildningstillfälle.

Ett initiativ för vandringspriser inom StudOrgs utskott gjordes på årsfestsillisen – Bragdbägaren ska även hädanefter tilldelas till någon som ytterom styrelsen förtjänstfullt verkat inom ett utskott.

Soc&kompostens innehåll bestäms fortfarande av StudOrgs medlemmar, rättare sagt av alla som medverkar och därmed är en del av kommunikationsutskottet. En punkt lades till i verksamhetsplanen: Chefredaktören ska se till att Soc&komposten främjar aktiv debatt om bland annat föreningens verksamhet.

En förändring är också att utskottsordförande tillsammans med utskottets funktionärer får komma överens om de specifika ansvarsuppgifterna. De på förhand specifikt utnämnda funktionärsposterna är redaktionssekreterare, idrottsansvarig, andra årsfestmarskalk och ansvariga för de största gulisevenemangen.

Styrelsen 2016

Verksamhetsåret 2016 består styrelsen av ordförande Claes Bergh, sekreterare och informatör Sofia Strömgård, skattmästare Anna Björkqvist, klubbmästare Axel Hansson, sitsvärdinna Stefanie Lindroos, programutskottets ordförande Sara Haapalahti, studie- och arbetslivsutskottets ordförande Niklas Backlund, internationella utskottets ordförande Daniel Mickos, gulnäbbsutskottets ordförande Henrik Ekelund och årsfestmarskalk Kia Ahlfors.

Styrelsen 2016 (från vänster): Stefanie Lindroos, Axel Hansson, Henrik Ekelund, Anna Björkqvist, Niklas Backlund, Claes Bergh, Daniel Mickos, Sofia Strömgård och Sara Haapalahti. (Kia Ahlfors fattas på bild)

Föreningen ställde frågor åt kandidaterna för styrelseposterna före valet.

Claes Bergh var den enda kandidaten för ordförandeposten. Daniel Mickos frågade honom om det ska samarbetas mer inom styrelsen och utskotten.

– Samarbete i styrelsen viktigt, men utskotten ska ha en viss autonomi. Jag ska se till att utskotten vet vad det sker i andra utskott, säger Bergh.

Kurator Robin Tiivola frågade hur Bergh skulle hantera potentiella konflikter inom styrelsen.

– Jag talar med dem envar, och ser till att de talar med varandra. Det ska redas ut varför någon inte kommer överens och reda ut det.

Christina Parviainen frågade om Bergh har tänkt utöka samarbetet med Kannstöparna vid Statsvetenskapliga fakulteten.

– Jo, jag ska se till att våra styrelser ska tala och förhandla om att ordna program tillsammans, svarade Bergh.

Sekreterare och informatör Sofia Strömgård berättar att hon är journalist, skriver bra och korrekt och har erfarenhet av styrelsearbete i J-komm.

Skattmästare Anna Björkqvist har erfarenhet av ekonomi från föräldrarnas håll som är egenföretagare respektive bokförare. Hon är ordentlig med pengar och ska se till att skattemedel inte missbrukas i föreningen.

Klubbmästare Axel ”Pärre” Hansson har mycket erfarenhet av att ordna Studorg-fester. I år har han varit med och ordna alla sitser förutom herrmiddagen.

Mikaela Henriksson frågade Hansson vad han skulle göra åt den inflammerade situationen med Nylands Nation.

– Det är en viktig sak. Jag har tänkt på det och diskuterat det med deras klubbis. Vi skulle kunna samarbeta mer med Nylle och respektera deras regler bättre. Man kunde också införa mer övervakning vid ytterdörren och porten.

Sitsvärdinna Stefanie ”Steffi” Lindroos studerar journalistik för andra året. Hon gillar att ordna fester, har varit J-komms ordförande och med om annan styrelseverksamhet. Lindroos har även hjälpt till med ordnandet av Studorg-fester och varit på minst en sits av varje slag. Även Lindroos är intresserad av att utöka samarbetet mellan Nylle och andra föreningar.

Programutskottets ordförande blev Sara Haapalahti. Även Emilia Granqvist ställde upp i valet.

– Som proggis skulle jag fokusera på aktiverande och varierande program, sa Haapalahti före valet.

Axel Nurmio undrade om kandidaterna har intresse att koordinera ett Studorg-spex.

Haapalahti berättar att hon var med och ordna Abispex och kunde tänka sig ordna även ett Studorg-spex. Även Granqvist skulle vara med om det fanns frivilliga att delta i organiserandet.

Gulnäbbsutskottets ordförande Henrik ”Hena” Ekelund säger att han skulle vara villig att hjälpa till även i det internationella utskottet under våren.

– Utisarna har varit bjudna till gulisevenemangen, men skulle gärna se mer gemensamma evenemang. Vi skulle kunna ha mer gemensamt program med exempelvis programutskottet.

Ekelund ser gärna even mer samarbete med Kannstöparna, exempelvis ett gemensamt gulisevenemang i början och något att följa upp det med.

Studie- och arbetslivsutskottets ordförande Niklas Backlund vill utveckla föreningens verksamhet. Han har studerat statsvetenskap i snart tre år, suttit ett år i utbildningsrådet och varit aktiv i flera utskott. Backlund vet vad styrelsearbetet kräver då han varit Statsvetts ordförande i år.

Paulina Perkonoja undrar hur Backlund förhåller sig till Stora hjulet. Han svarar att vi måste vara med i förhandlingarna och se hur det blir. Studiebesök och arbetslivskväll står också på agendan. Det kan även hända att Backlund kommer att leda studeranderepresentanterna vid högskolan.

Internationella utskottets ordförande Daniel Mickos önskar att internationella studerande skulle ha ett lika bra utbytesår som han hade i Genevé. Internationella evenemang behöver inte vara till endast för utbyteselever och inga skarpa gränser behövs, menar Mickos. Han planerar också fortsatt samarbete med CISSI och även Erasmus.

Kia Ahlfors blev vald som Årsfestmarskalk trots att hon inte kunde närvara på mötet. Hon representerades av Emma Tcheng och Krista Lindberg som presenterade kandidaten.

 

Chefredaktören leder vägen för tunga funktionärsposter

Elis Karell är Soc&kompostens chefredaktör och kommer även att vara Kommunikationsutskottets ordförande. Platsen för redaktionssekreterare och övriga funktionärer är ännu öppna och rekryteras av Karell.

Anton Söderholm blev idrottsansvarig för nästa år. Till festutskottet, studie- och arbetslivsutskottet, internationella utskottet, gulnäbbsutskottet, samt årsfestkommittén valdes allmänna funktionärer och för vissa utskott även ansvariga för specifika evenemang.

Föreningens lokalmästare  Sonja Piippo ska sköta om StudOrg-rummets fortsatta trivsel. Merethe Eriksson är föreningens nya jämlikhetsansvariga och ska värna om jämlikhets- och jämställdhetsfrågor. En miljöansvarig rekryteras senare eftersom ingen ställde upp på mötet. Miljöansvariga ska revidera föreningens miljöplan, ansvara om bioavfallet i StudOrg-rummet och enligt eget initiativ informera föreningsmedlemmarna om aktuella händelser med koppling till miljö.

Lilian Tikkanen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s