HU & HUS / Opinion / StudOrg

Kom ihåg att rösta (med eftertanke)!

Helsingfors universitets studentkårs delegationsval närmar sig, och förhoppningsvis kommer alla som läser detta att använda sin rösträtt. Med en årlig budget på nästan fyra miljoner euro och egendom värd hundratals miljoner euro är HUS är en av världens rikaste studentkårer, och att lämna beslutsfattandet om dessa tillgångar utanför den demokratiska sfären vore förkastligt. Tyvärr brukar … Läs mer

Soc&kom rullar vidare trots nedskärningar och högskolereform
HU & HUS / Soc&kom

Soc&kom rullar vidare trots nedskärningar och högskolereform

Ett dussin studerande träffade rektor Mirjam Kalland, förvaltningschef Rita Wickholm och prorektor för utbildningsfrågor Henrika Zilliacus-Tikkanen för att diskutera nedskärningarna och Stora hjulet i Soc&kom onsdagen den 14 oktober. Situationen är allvarlig men inte akut. Stora hjulet är en process som börjat före nedskärningarna. Dessa två påverkar till en viss mån varandra, men är två … Läs mer

Miljövecka vid uni: loppis, diskussion och workshops
HU & HUS

Miljövecka vid uni: loppis, diskussion och workshops

Helsingfors universitet ordnar en miljövecka med program från måndag till fredag (5-9.10). Temat är 375 miljögärningar i enlighet med universitetets festår. Vid olika punkter på campusområdet kan man komma med förslag hur miljön kunde beaktas i universitetets strategi. Under miljöveckan kan man delta i diskussionstillfällen, lopptorg, workshops och mottagningsinsamlingar vid centrumkampus. I Vik kan man … Läs mer

StudOrgs roll i universitetets förändringsprogram
HU & HUS / StudOrg

StudOrgs roll i universitetets förändringsprogram

Kära föreningsmedlemmar, Som ni säkert vet, har regeringen beslutat att skära ner hårt i så gott som alla samhälleliga institutioner. Även utbildningssektorn drabbas av sparåtgärderna. Helsingfors universitet, som vi också hör till, kommer att ha mindre pengar till sitt förfogande än förut. Det är ännu oklart hur mycket av den statliga finansieringen kommer att minska, … Läs mer

Unversitetet förändras – nu har du chansen att påverka
HU & HUS

Unversitetet förändras – nu har du chansen att påverka

Ledningen för Helsingfors universitet håller ett informationsmöte för studerande om universitetets förändringsprogram måndagen den 5.10 kl. 16.15 i Porthania, sal PI. Då har studenterna möjlighet att diskutera med universitetets ledning vad inbesparingarna och Stora hjulet – ett projekt som inleddes i våras och som syftar till att reformera examensstrukturerna och examinas innehåll – innebär för … Läs mer

Ditt blod behövs!
HU & HUS / StudOrg

Ditt blod behövs!

Genom att donera blod kan du rädda en annan människas liv. Varje dag behöver olika slags patienter i Finland sammanlagt hundratals liter blod vilket innebär över tusen donationer dagligen. De frivilliga blodgivarna i Finland hjälper årligen ungefär 50 000 patienter. Eftersom blodet inte kan ersättas med konstgjorda preparat, är det donerade blodet ett verkligt livsvillkor … Läs mer

Studentkårens svåra beslut
HU & HUS / Opinion

Studentkårens svåra beslut

OPINIONSTEXT av Heidi Enbacka Många av nuvarande universitetsstuderande är födda under slutet av 1980-talet eller under 90-talet. Man kallar denna generation i Finland för ”lamans barn”. De besparingar som gjordes under recessionen påverkade familjers situationer och speglades speciellt i barnen, vars mentala och fysiska hälsa man fått betala för i åratal efter besparingarna. Nu lever … Läs mer