Artiklar / Opinion / Soc&kom / StudOrg

Hälsningar från Hustomtedelegationen

“Let everyone sweep in front of his own door, and the whole world will be clean.” Dessa visa ord uttrycktes av den tyska författaren Johann Wolfgang von Goethe, ungefär tvåhundra år sedan, och innebörden är fortfarande aktuell i StudOrgs vardag. Samtidigt som våra kära föreningsmedlemmar förespråkar en ren omgivning och natur, vilket är definitivt en … Läs mer

Soc&kom rullar vidare trots nedskärningar och högskolereform
HU & HUS / Soc&kom

Soc&kom rullar vidare trots nedskärningar och högskolereform

Ett dussin studerande träffade rektor Mirjam Kalland, förvaltningschef Rita Wickholm och prorektor för utbildningsfrågor Henrika Zilliacus-Tikkanen för att diskutera nedskärningarna och Stora hjulet i Soc&kom onsdagen den 14 oktober. Situationen är allvarlig men inte akut. Stora hjulet är en process som börjat före nedskärningarna. Dessa två påverkar till en viss mån varandra, men är två … Läs mer

Nedskärningar och det Stora hjulet
Soc&kom

Nedskärningar och det Stora hjulet

Diskussionen kring nedskärningarna samt den nationella universitetsreformen, det Stora hjulet, går het just nu. Speciellt är studerande intresserade av de nedskärningsplaner som gäller Helsingfors Universitet och Soc&kom. Många spekulerar om vad som kommer att ske och hur studerande och personal vid Soc&kom kommer att påverkas. Det så kallade Stora hjulet rullar på samtidigt som man … Läs mer

Familjen och invandringen ur ett nordiskt perspektiv
Soc&kom

Familjen och invandringen ur ett nordiskt perspektiv

Trots demonstrationen på fredag ordnas Soc&kom-dagarnas program som planerat. Fokus under årets Soc&kom-dagar är familjen och invandringen ur ett nordiskt perspektiv. Dagarna ordnas den 17 och 18 september. Under torsdagen kretsar diskussionen kring familjen och under fredagen är det invandring på agendan. På Soc&koms webbsidor hittar du korta presentationer av dagarnas talare. Högskolan välkomnar alla, ingen … Läs mer